Privacy

Je bezoek aan de website en de gegevens die je hierbij verstrekt, worden vertrouwelijk behandeld met inachtneming van de geldende regels ter bescherming van jouw privacy en de overige regels van het Nederlands recht.

Deze website is voor persoonlijk niet-commercieel gebruik. Het is niet toegestaan informatie of services die van deze website worden verkregen, te wijzigen, te kopiëren, te distribueren, te verzenden, te tonen, uit te voeren, te verveelvoudigen, openbaar te maken, er gebruiksrechten op te verlenen, er afgeleide werken van te maken, over te dragen of te verkopen.